Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1: Bij de onderstaande genoemde punten is het niet toegestaan om gebruik te maken van de zonnebanken in Sun Studio

  • Indien u een leeftijd van beneden de 18 jaar heeft;
  • Indien u huidtype 1 heeft, u zeer gevoelig bent voor zonnestralen, u zonnebrand vertoont, lijdt aan huidkanker of aan een huidaandoening die tot kanker kan leiden.
  • Overmatig en onverantwoordelijk gebruik maakt van de zonnebank. Dit kan leiden tot vroegtijdige veroudering van de huid en tot een verhoogd risico op huidkanker.
  • Het niet dragen van de beschermingsbril tijdens de blootstelling aan UV-stralen kan oogbeschadiging veroorzaken.
  • Bepaalde medicijnen en/ of cosmetica kunnen overgevoelige reacties veroorzaken.


Artikel 2: Voordat u gaat zonnen vraagt Sun Studio u de volgende voorzorgen in acht te nemen:

  • U dient zich zorgvuldig te ontdoen van make-up.
  • U dient sieraden en parfum van u af te halen;
  • U dient een beschermende bril te dragen. U kan deze verkrijgen in Sun Studio.
  • U dient het advies van een arts in te winnen alvorens u gebruik maakt van de zonnebank indien u aan een huidziekte lijdt of medicatie voor geschreven heeft gekregen van een arts;
  • U dient de tijd van uw eerste zonnebanksessie te beperken, om te zien hoe uw huid gereageerd. Er dient minstens 48 uur tussen de eerste en tweede blootstelling van een sessie te zitten en minstens 24 uur tussen de volgende blootstellingen.


Artikel 3: Wijziging van tarieven, acties en algemene voorwaarden

Sun Studio houdt zich het recht voor prijzen, openingstijden en de algemene voorwaarden te wijzigen. Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor of achteraf nimmer rechten worden ontleend. Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie.


Artikel 4: Risico en aansprakelijkheid

Het gebruik maken van de faciliteiten van Sun Studio is geheel voor eigen risico. Sun Studio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van de klant. Daarnaast aanvaardt Sun Studio geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant. 

Sun Studio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en of diefstal van je voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein van Sun Studio.

De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Sun Studio, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van de klant is te wijten.

Artikel 5: Huisregels
De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Sun Studio en hiernaar te handelen. Door het betreden van de ruimte van zonnebanken verklaart de klant de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren. Sun Studio is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en/of algemene voorwaarden gelden per direct voor iedereen die het pand betreedt bij Sun Studio. De algemene voorwaarden en huisregels van Sun Studio zijn na te lezen aan de welkomstbalie.

Artikel 6 : Veiligheid
Over de veiligheidsvoorschriften, gedrag, apparatuur en faciliteiten wordt informatie gegeven tijdens de intake door een medewerkster. Daarna kan pas de zonnecabine betreed worden. De Overheid verplicht iedere nieuwe klant hieraan mee te werken. Ongeacht of je vaker onder de zonnebank bent geweest. Iedere klant moet minimaal 18 jaar oud zijn.